دوره حضوری طراحی وب

EVENT DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever…EVENT DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever…EVENT DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever…

شروع

۵:۰۰ ب.ظ

چهارشنبه, شهریور ۸, ۱۳۹۶

پایان

۸:۰۰ ب.ظ

سه شنبه, آبان ۱۶, ۱۳۹۶

آدرس

35.6922652,51.4064835

شرکت کنندگان رویداد

نظر بدهید